Blacklist Lookup


Nhập một URLCaptcha

Blacklist Lookup

Công cụ kiểm tra xem URL, địa chỉ IP hoặc IP của máy chủ email đã cho có được liệt kê với DNSBL hay không. Các nhà cung cấp hệ thống email sử dụng cơ sở dữ liệu đó để lọc ra các email spam trước khi chúng đến tay người dùng cuối.

Ví dụ: nếu công ty của bạn sử dụng tiếp thị qua email và bạn gửi hàng nghìn email để quảng cáo sản phẩm mới của mình, một số người nhận đánh dấu email đó là thư rác. Khả năng cao là IP của bạn sẽ nằm trong danh sách đen IP, điều này cần phải tránh.

Danh sách đen địa chỉ IP là quá trình hoặc phương pháp để lọc ra hoặc chặn các địa chỉ IP không hợp pháp hoặc độc hại truy cập vào mạng của bạn. Nó xảy ra khi một công ty lưu trữ web cuối cùng bỏ qua địa chỉ IP của bạn. Chính xác hơn, bất kỳ email nào bạn cố gắng gửi đều bị chặn và bị lọc là thư rác.

Một ước tính kết luận rằng lưu lượng email bao gồm 80% email spam. Lượng email thương mại quá lớn đó dẫn đến các phương pháp đưa vào danh sách đen nghiêm ngặt để giữ cho hộp thư đến không có thư rác.

Danh sách đen là cơ sở dữ liệu các địa chỉ IP được cho là có thể gửi thư rác. Email từ các địa chỉ IP này bị chặn hoặc được chuyển đến thư mục spam của người nhận hoặc bị xử lý theo cách tương ứng.

IP của bạn có thể nằm trong một danh sách đen hoặc nhiều danh sách ngược. Không có cơ quan tập trung nào cho việc đó. Mỗi danh sách đen được quản lý độc lập và mỗi danh sách có tiêu chí để liệt kê hoặc xóa địa chỉ IP trong danh sách đen của nó.

Có một số lý do khiến IP của bạn nằm trong danh sách đen.

 • Các lý do chính dẫn đến danh sách đen IP là do vi-rút, phần mềm độc hại và gửi nhiều email rác.
 • Nếu bạn chạy một máy chủ thư không được định cấu hình chính xác, dẫn đến việc gửi thư rác hoặc bạn cố tình gửi thư rác, thì chắc chắn địa chỉ IP của bạn sẽ bị đưa vào danh sách đen.
 • Có thể bạn đã cố gắng mua danh sách email từ một bên thứ ba chứa nhiều địa chỉ email không chính xác hoặc spam.
 • Phần lớn người nhận email đánh dấu email của bạn là thư rác.
 • Ai đó đã hack tài khoản email của bạn và sử dụng nó cho các hoạt động spam.
 • Cũng có trường hợp IP của bạn nằm trong danh sách đen; thậm chí bạn đã không làm bất cứ điều gì sai. Điều đó thường xuyên xảy ra khi có địa chỉ IP DHCP. Hầu hết người duy trì danh sách đen tự động thêm địa chỉ IP được ISP chỉ định qua DHCP. Mặc dù bạn không phải là người gửi thư rác, nhưng có thể là người đã có địa chỉ IP của bạn trước bạn, sử dụng địa chỉ này cho hoạt động gửi thư rác. Chỉ ISP của bạn mới biết ai đã có địa chỉ IP đó trước khi gán cho bạn.
 • Trang web của bạn thậm chí có thể được liệt kê trong danh sách đen của công cụ tìm kiếm và không có trang web hợp pháp nào muốn điều này. Một số lý do có thể đóng một vai trò trong vấn đề này.
  • Nếu trang web của bạn là spam hoặc có thể, bạn đang nhận được các liên kết ngược từ các trang web spam.
  • Trang web của bạn bị nghi ngờ bị sử dụng cho mục đích hack.
  • Một khi trang web được thêm vào danh sách đen của công cụ tìm kiếm, nó sẽ biến mất khỏi internet.