Domain into IP


Nhập một URLCaptcha

Domain into IP

Domain into IP là gì?

Chúng tôi sử dụng tên miền để tìm kiếm các trang web yêu thích của chúng tôi; chúng tôi cũng đánh dấu chúng trong các trình duyệt tìm kiếm của chúng tôi. Chúng tôi thậm chí có thể viết và lưu trữ chúng đề phòng có sự cố xảy ra với máy của chúng tôi. Nhưng tại sao chúng ta cần biết địa chỉ IP của miền? Chúng tôi sẽ cần thông tin này nếu chúng tôi muốn biết chi tiết về miền. Địa chỉ IP là gì? Chúng ta phải biết câu trả lời cho điều này trước khi thảo luận về địa chỉ IP của miền là gì.

Địa chỉ IP là gì?

Có một cơ sở dữ liệu chứa các bản ghi của tất cả các trang web có trên internet. Địa chỉ IP là thứ xác định một miền này với một miền khác. Mỗi miền được gán một địa chỉ IP duy nhất. IP (Internet Protocol) là một hệ thống địa chỉ duy nhất được sử dụng để xác định tất cả các máy đang sử dụng internet. Khi bạn kết nối internet qua bất kỳ thiết bị nào; điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính xách tay, máy tính, v.v. bạn được xác định bằng địa chỉ IP. Nếu không có một hệ thống địa chỉ duy nhất, việc vận hành và quản lý internet sẽ hầu như không thể. Hãy tưởng tượng nếu bạn đang sống trong một khu vực không có số nhà, không có số đường hoặc tên. Sẽ không thể tìm ra nơi một người sống.

Địa chỉ IP bao gồm bốn số. Mỗi trong số đó chứa một đến ba số. Một dấu chấm duy nhất '.' Tách từng bộ số. Mỗi số trong bốn số có thể nằm trong khoảng từ 0 đến 255. Địa chỉ IP có thể trông giống như 28.178.123.456. Bộ số trông vô hại này là chìa khóa cho phép người dùng gửi và nhận dữ liệu từ các trang web khác. Chính bộ số này đảm bảo rằng chúng tôi đến được đúng trang web.

Bộ địa chỉ IP phổ biến được cài đặt lần đầu tiên vào năm 1983 và được gọi là IPV4 và bộ được giải thích là nhanh hết. Để xử lý các miền trong tương lai, địa chỉ IPV6 đã được khởi chạy và cả hai phiên bản đang được sử dụng.

Cách hoạt động Domain into IP

Có một số cách mà bạn có thể tìm thấy địa chỉ IP của mình hoặc của một trang web. Bạn có thể sử dụng lệnh 'tracer' hoặc 'ping' để tìm địa chỉ IP. Nhưng biết địa chỉ IP của một trang web sẽ không cung cấp cho bạn bất kỳ thông tin nào khác.

Nếu bạn muốn nhận thông tin chi tiết về IP của miền, hãy truy cập https://sharethuthuat.com/seo-tools trên trình duyệt tìm kiếm của bạn và tìm biểu tượng 'Domain into IP' hoặc sao chép / dán https://sharethuthuat.com/seo-tools/domain-into-ip vào thanh địa chỉ của bạn. trình duyệt tìm kiếm. Công cụ miền thành IP sẽ được hiển thị. Nhập tên miền mà bạn muốn có địa chỉ IP và nhấn 'Submit'. Ứng dụng sẽ hiển thị tên miền, địa chỉ IP, quốc gia và ISP.

Ngoài việc hiển thị địa chỉ IP, nó cho bạn biết địa chỉ IP nằm ở quốc gia nào và tên của nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ web đang lưu trữ miền mà bạn đã tìm kiếm.