Find DNS records


Nhập một URLCaptcha

Find DNS records

Có hàng triệu trang web đang hoạt động và hoạt động trên internet. Chúng được lưu trữ và quản lý bởi các máy chủ web được đặt trên toàn thế giới. Để tìm một trang web và nơi nó được lưu trữ cần phải có một thư mục, nếu không có thư mục này thì hầu như không thể tìm thấy các trang web. DNS là viết tắt của Domain Name System, là cơ sở dữ liệu kỹ thuật số cho Internet lớn nhất trên thế giới. Cơ sở dữ liệu này chứa thông tin về mọi trang web trên thế giới. Mọi trang web và mọi máy tính truy cập internet đều có địa chỉ IP là địa chỉ kỹ thuật số. Tên miền của một trang web được lưu trữ cùng với địa chỉ IP của nó trong cơ sở dữ liệu này. Các tệp dữ liệu cho máy chủ web biết cách phản hồi yêu cầu của trình duyệt tìm kiếm được gọi là bản ghi DNS.

Thông tin về bản ghi DNS

Theo thuật ngữ máy tính, bản ghi DNS được gọi là 'tệp ánh xạ.' Khi một máy chủ web gửi yêu cầu của người dùng truy cập một trang web cụ thể, yêu cầu đó sẽ được gửi đến cơ sở dữ liệu DNS. Cơ sở dữ liệu này tra cứu các bản ghi của nó, tìm địa chỉ IP của trang web và chuyển tiếp nó đến máy chủ yêu cầu. Sau khi nhận được thông tin này, máy chủ yêu cầu sử dụng địa chỉ IP để tìm trang web và hiển thị nó cho người dùng đã khởi tạo yêu cầu.

Có các chữ cái được liên kết với các bản ghi DNS được gọi là cú pháp DNS. Một số cú pháp thường được sử dụng với tất cả các bản ghi DNS là; A, AAAA, CNAME, MX, PTR, NS, SOA, SRV, TXT và NAPTR.

Giải thích các cú pháp của DNS

Cú pháp 'A' trong bản ghi DNS là loại cú pháp cơ bản nhất. Nó là viết tắt của 'address' và cho biết địa chỉ IP của trang web.

Bản ghi 'AAAA' là địa chỉ IPV6 ánh xạ tên máy chủ tới địa chỉ IPV6 128 bit.

'CNAME' là viết tắt của 'tên hình nón' và được sử dụng để liên kết các miền phụ với các bản ghi DNS hiện có.

'MX' là viết tắt của trao đổi thư và được sử dụng cho các máy chủ trao đổi thư.

Bản ghi 'PTR' làm tên cho biết bản ghi con trỏ và ánh xạ địa chỉ IPV4 tới CNAME.

Bản ghi "NS" là viết tắt của "máy chủ định danh" và cho biết máy chủ mà miền cư trú.

Bản ghi 'SOA' lưu trữ thông tin quan trọng về miền, như khi nào nó được cập nhật lần cuối, v.v.

Bản ghi “SRV” cho biết dịch vụ TCP nào mà miền hoạt động.

Bản ghi 'TXT' cho phép quản trị viên của trang web chèn bất kỳ văn bản nào vào bản ghi.

Tại sao bạn cần xem xét các bản ghi DNS.

Bản ghi DNS của bất kỳ trang web nào đều chứa thông tin quan trọng đối với quản trị viên web và SEO. Những hồ sơ này cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về bất kỳ trang web nào mà bạn có thể muốn xem. Nếu bạn muốn biết địa chỉ IP của một miền, bạn có thể lấy thông tin này bằng cách xem các bản ghi DNS của miền đó. Địa chỉ IP sẽ cho bạn biết miền địa chỉ nào đang được lưu trữ và nếu bạn biết cấu trúc của địa chỉ IP, bạn cũng sẽ biết miền đang được lưu trữ từ quốc gia nào. Địa chỉ IP được gán giống như số điện thoại. Chúng tôi biết rằng mỗi quốc gia đã được ấn định một số cụ thể, sau đó là mã thành phố và sau đó là số điện thoại thực tế. Để thực hiện cuộc gọi quốc tế, bạn phải quay số mã quốc tế, mã vùng và số thực đến
thuc hien cuoc goi. Tương tự, địa chỉ IP cũng được gán theo một cấu trúc cụ thể.

Thông tin quan trọng khác mà bạn nhận được khi xem bản ghi DNS là địa chỉ của bất kỳ miền phụ nào được liên kết với miền. Ngoài ra khi tên miền được cập nhật lần cuối, tốc độ làm mới của nó là bao nhiêu, v.v.?

Bạn có thể muốn kiểm tra các bản ghi DNS của đối thủ cạnh tranh và xem nó đang được lưu trữ từ đâu và thông tin khác về trang web. Bản ghi DNS rất hữu ích cho quản trị viên web và SEO khi thiết lập hoặc quản lý một trang web

Cách tìm bản ghi DNS

Nếu bạn muốn tìm các bản ghi DNS của một miền, bạn sẽ cần sử dụng một công cụ SEO sẽ tìm nạp và hiển thị các bản ghi này cho bạn. Để thực hiện việc này, hãy truy cập https://sharethuthuat.com/seo-tools từ trình duyệt tìm kiếm của bạn và cuộn xuống các biểu tượng cho đến khi bạn phát hiện ra biểu tượng 'Find DNS records' và nhấp vào nó. Hoặc bạn có thể truy cập trực tiếp vào công cụ bằng cách sao chép / dán https://sharethuthuat.com/seo-tools/find-dns-records trong trình duyệt tìm kiếm của mình.

Khi bạn đã ở trên trang web, hãy nhập tên miền của trang web có bản ghi DNS mà bạn muốn tìm nạp. Nhấn 'Gửi' và trong vài giây, nó sẽ trả về các bản ghi DNS của miền. Tại đây bạn có thể xem tất cả các bản ghi DNS cho một miền. Bây giờ bạn có thể kiểm tra các bản ghi và xem địa chỉ IP được liệt kê trong bản ghi loại 'A'. Danh sách cũng sẽ chứa các bản ghi 'NS,' 'SOA,' 'MX' và 'TXT'.

Tất cả thông tin này có trong bản ghi DNS rất hữu ích trong việc biết môi trường mà miền đang hoạt động và tất cả các tham số liên quan đến nó.

Bạn cũng có thể thực hiện tra cứu DNS của Google, whois DNS tìm kiếm và đào các bản ghi DNS. Trong trường hợp cần trợ giúp, bạn có thể tìm hiểu cách sử dụng tra cứu để tìm địa chỉ IP.

Kết luận

Lấy và nghiên cứu bản ghi DNS rất quan trọng đối với SEO và quản trị viên web. Khi bạn quyết định sử dụng dịch vụ lưu trữ web, bạn sẽ muốn biết địa chỉ IP của trang web và các dịch vụ bổ sung do máy chủ web cung cấp cho miền của bạn. Nếu dịch vụ internet chậm hoặc tốc độ làm mới chậm, bạn có thể yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ web của mình cải thiện chúng.

Không có trang web nào có thể hoạt động mà không có các bản ghi DNS của nó được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu DNS. Đó là cơ sở dữ liệu chứa tất cả các thông tin cần thiết về một trang web.

Đó là máy chủ mà tất cả các máy chủ web sử dụng để xử lý yêu cầu của khách truy cập và nó hướng dẫn họ đến đúng vị trí. Ví dụ: chủ sở hữu trang web có thể quyết định thay đổi nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ web và chuyển miền sang nhà cung cấp tốt hơn. Khi người đó đăng ký trên các máy chủ lưu trữ mới, hành động đầu tiên sẽ diễn ra là thông tin của miền có trong các bản ghi DNS sẽ được cập nhật.

Không có bản ghi DNS, không có trang web nào có thể hoạt động trên internet.