Meta Tag Generator

Tiêu đề trang web
Mô tả trang web
Từ khóa trang web (Phân cách bằng dấu phẩy)
Cho phép robots lập chỉ mục trang web của bạn?
Cho phép robots theo dõi tất cả các liên kết?
Loại mã hóa ký tự nào mà trang web của bạn sẽ hiển thị?
Ngôn ngữ chính của trang web của bạn là gì?

(Thẻ meta tùy chọn)

Các công cụ tìm kiếm nên truy cập lại trang này sau     ngày.


Tác giả:Captcha

Meta Tag Generator

Meta Tag Generator là gì?

Thẻ meta là các đoạn mã cụ thể của nội dung văn bản và hình ảnh cung cấp bản tóm tắt cho một trang web. Thông thường, dữ liệu thẻ meta hiển thị bất cứ khi nào ai đó chia sẻ liên kết trên mạng xã hội, trong tin nhắn hoặc trong phần mềm trò chuyện công việc của bạn.

Ngoài ra, các thẻ meta có thể chứa thông tin để giúp các công cụ tìm kiếm và các dịch vụ kỹ thuật khác quét trang web của bạn để tìm ra tất cả nội dung của nó và nó có hợp pháp hay không!

Chờ đã, nhưng tại sao tôi không thể thấy dữ liệu meta? Vì giao thức ban đầu được tạo ra để máy móc kiểm tra, nó được chôn trong mã ở đầu trang web, đó chính xác là lý do tại sao công cụ này được tạo ra! Đặt bất kỳ URL nào vào hộp tìm kiếm và trang web của chúng tôi giúp bạn hình dung và chỉnh sửa mã thẻ meta để bạn có thể cập nhật.

Thẻ meta của Google tác động như thế nào đến SEO?

Thẻ meta là các đoạn văn bản mô tả nội dung của trang; các thẻ meta không xuất hiện trên chính trang mà chỉ xuất hiện trong mã nguồn của trang. Các thẻ meta về cơ bản là các bộ mô tả nội dung nhỏ giúp cho các công cụ tìm kiếm biết nội dung của một trang web.

Sự khác biệt duy nhất giữa các thẻ bạn có thể thấy và các thẻ bạn không thể nhìn thấy là vị trí: thẻ meta chỉ tồn tại trong HTML, thường ở "đầu" của trang và do đó chỉ hiển thị cho các công cụ tìm kiếm.

"Meta" là viết tắt của "siêu dữ liệu", là loại dữ liệu mà các thẻ này cung cấp - dữ liệu về dữ liệu trên trang của bạn.

Có hai loại meta quan trọng mà các nhà phát triển có thể sử dụng:

  • Tiêu để (Title): Thẻ tiêu đề là văn bản tiêu đề được hiển thị trong danh sách công cụ tìm kiếm. Tôi biết rằng đây không nhất thiết phải là một thẻ meta, nhưng nó hoạt động tương tự như một thẻ.
  • Mô tả (Description): Thẻ mô tả meta là nơi bạn muốn đặt bản tóm tắt trang web của mình. Đây là nơi bạn đặt tất cả nội dung về trang web của bạn và những gì bạn đang cung cấp cho mọi người. Không nên quá dài vì các công cụ tìm kiếm chỉ đọc tối đa một số từ nhất định.

Thẻ meta là một cách tuyệt vời để quản trị viên web cung cấp cho các công cụ tìm kiếm thông tin về các trang web của họ. Thẻ meta có thể được sử dụng để cung cấp thông tin cho tất cả các loại máy khách và mỗi hệ thống chỉ xử lý các thẻ meta mà chúng hiểu và bỏ qua phần còn lại. Thẻ meta được thêm vào phần <head> của trang HTML của bạn