My IP Address


IP của bạn 44.213.60.33
Not Valid Item Purchase Code
Not Valid Item Purchase Code
Country unknown
NOT VALID ITEM PURCHASE CODE
ISP Not Valid Item Purchase Code
Not Valid Item Purchase Code
Not Valid Item Purchase Code

My IP Address

My IP Address là gì?

Là công cụ kiểm tra IP nhanh và tin cậy nhất cho bạn. Bạn đồng ý rằng địa chỉ IP không phải là một chủ đề hàng ngày. Trên thực tế, chúng không độc đáo như những thuật ngữ liên quan đến máy tính ít được nói đến nhất.

Do đó, địa chỉ IP của bạn là thứ mà bạn có thể khó nhìn vào. Tuy nhiên, nó luôn có ý nghĩa rất lớn đối với lối sống trực tuyến của bạn.

Bạn sẽ hỏi có ý nghĩa ở khía cạnh nào?

Vâng, đối với một, bạn sẽ không thể kiểm tra email của mình, xem các cập nhật trên mạng xã hội từ bạn bè hoặc xem video trực tuyến mà không có địa chỉ IP.

Nguyên nhân?

Mỗi khi bạn duyệt internet, bạn thực sự đang 'đưa ra yêu cầu' cho những trang có URL mà bạn nhấp vào hoặc nhập.

Giờ đây nếu không có địa chỉ IP của bạn, các trang web như Google, Facebook, YouTube và ShareThuThuat.com sẽ không biết nơi gửi thông tin bạn yêu cầu. Đó là lý do tại sao nó được gọi là “địa chỉ” bởi vì nó là nơi các trang web này gửi thông tin được yêu cầu đến máy tính của bạn.

Nhưng không chỉ địa chỉ IP mới là quan trọng; điều quan trọng không kém là bạn BIẾT địa chỉ IP của mình. Và có một số lý do cho điều này (mà chúng ta sẽ nói ở phần sau ở bên dưới).

Địa chỉ IP là gì?

“IP” là viết tắt của “Internet Protocol”. Và "giao thức" ở đây đề cập đến các quy định và hướng dẫn kết nối chi phối mạng máy tính.
Phần "địa chỉ" của địa chỉ IP đề cập đến một bộ số duy nhất được liên kết với tất cả các hoạt động internet của bạn.
Tổng hợp tất cả những điều này lại với nhau, địa chỉ Giao thức Internet là một chuỗi số nhận dạng số duy nhất được phân tách bằng dấu chấm và được mọi thiết bị trong mạng mang theo. Điều này bao gồm mọi máy tính, bộ định tuyến, modem, máy in, bộ chuyển mạch và bất kỳ thiết bị nào khác là một phần của mạng dựa trên TCP / IP.
Địa chỉ này tạo nên thành phần cốt lõi mà trên đó kiến ​​trúc mạng được xây dựng và không có mạng nào tồn tại nếu không có nó.
Địa chỉ IP không phải là thứ bạn đăng ký; khi bạn trực tuyến, bạn sẽ tự động được Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) chỉ định một địa chỉ IP đang hoạt động. Địa chỉ IP hoạt động là cần thiết để bạn truy cập internet.
Và lưu ý điều này: Địa chỉ IP không được chỉ định cho con người, mà cho máy tính.

Tầm quan trọng của Địa chỉ IP

Tóm lại, địa chỉ IP phục vụ hai mục đích chính là:

  • Chúng được sử dụng để nhận dạng giao diện cho một mạng thiết bị và chúng cũng dùng để cung cấp vị trí của các thiết bị này.
  • Cho rằng địa chỉ IP là định danh duy nhất, chúng cho phép các máy tính gửi và nhận thông tin đến và đi từ các máy tính cụ thể trong một mạng nhất định. Điều này giúp các máy tính từ các mạng khác nhau có thể tìm thấy nhau, kết nối thông suốt và chia sẻ thông tin.

Tất nhiên, tầm quan trọng của địa chỉ IP phức tạp hơn thế này. Nhưng chúng tôi đang cố gắng giữ “nước dưới đầu gối” ở đây để bạn không bị choáng ngợp mà tập trung vào những thứ quan trọng.