Pagespeed Insights Checker


Nhập một URLCaptcha

Pagespeed Insights Checker

Trang web mà bạn thực hiện nên thu hút khách truy cập bằng cách tạo một trang web có nội dung trang web được định dạng đúng để thu hút sự chú ý của khách truy cập. Khách truy cập sẽ không gặp bất kỳ khó khăn nào trong việc điều hướng trên trang web của bạn, vì vậy hãy làm cho trang web của bạn theo cách dễ dàng điều hướng trên trang web của bạn.

Nếu sau khi thực hiện những điều đã đề cập ở trên, bạn vẫn có tỷ lệ thoát cao, bạn nên sử dụng công cụ này để kiểm tra tốc độ trang web của bạn. Các trang web tải chậm là những trang web tồi tệ nhất và điều này có thể làm giảm số lượng khách truy cập vào trang web của bạn. Sử dụng video nhúng trên trang web của bạn sẽ làm cho trang web của bạn chậm và mất nhiều thời gian hơn để tải. Nếu trang web của bạn mất hơn 5 giây để tải thì khách truy cập sẽ không muốn truy cập trang web của bạn và họ sẽ truy cập trang web khác tải nhanh hơn so với trang web của bạn.