Publisher 7.5.4

Publisher 7.5.4

Publisher v7.6.2 – Newspaper and Magazine WordPress Theme

Publisher là Theme tốt nhất và đầy đủ nhất đã được tạo cho WordPress. Họ đang làm việc trên Publisher khoảng 2 năm. Publisher là một trong những theme mới  bán chạy nhất trên ThemeForest trong 2 năm với hơn 13000 doanh số ngay trước khi họ…
EnglishVietnamese