Windows 10

Windows 10

Link download Windows 10 April 2018 chính thức

Windows 10 April 2018 Update cuối cùng đã bắt đầu phát hành cho người dùng. Bản cập nhật được tung ra với rất nhiều tính năng mới, trong khi đó sẽ có một vài tính năng mà bạn sẽ không còn quyền truy cập nữa .

Tải Windows 10 version 1803 32 bit, 64 bit

Microsoft đang phát hành bản cập nhật Windows 10 theo từng phần. Sớm hay muộn, bạn sẽ nhận được bản cập nhật thông qua Windows Update. Nếu bạn muốn cài đặt bản cập nhật theo cách thủ công, vui lòng tiếp tục bên dưới.
EnglishVietnamese