Windows 8.1

Windows 8.1

Tải Windows 8.1 Professional 32 bit, 64 bit

Windows 8.1 là một hệ điều hành do Microsoft sản xuất và được phát hành như một phần của hệ điều hành Windows NT . Nó được phát hành để sản xuất vào ngày 27 tháng 8 năm 2013 và đạt được tính khả dụng chung vào ngày 17 tháng 10 năm 2013,…
EnglishVietnamese