Windows 10 April 2018 Update

Windows 10 April 2018 Update

Kích hoạt Windows 10 key bản quyền vĩnh viễn

Trước tiên người dùng cần cài đặt Windows 10 trên máy tính, để kích hoạt win 10 bằng key bản quyền. Nếu chưa biết cách cài đặt, các bạn tham khảo cách cài windows 10  mà STT đã chia sẻ trong bài trước. Sau khi cài xong, chúng ta đã có thể…

Link download Windows 10 April 2018 chính thức

Windows 10 April 2018 Update cuối cùng đã bắt đầu phát hành cho người dùng. Bản cập nhật được tung ra với rất nhiều tính năng mới, trong khi đó sẽ có một vài tính năng mà bạn sẽ không còn quyền truy cập nữa .
EnglishVietnamese