Windows 7

Windows 7

Tải Windows 7 Professional 32 bit, 64 bit

Windows 7 Professional là phiên bản tuyệt vời cho người dùng cá nhân. Không giống như các phiên bản khác, cung cấp tính năng đa chạm, sao lưu và khôi phục thông qua giao diện được quản lý, mã hóa đĩa, sử dụng Group Policy và RDC để quản lý…

Tải Windows 7 Ultrimate 32 bit, 64 bit

Windows 7 Ultimate là hệ điều hành tốt nhất cho các chuyên gia và kinh doanh cho đến bây giờ. Đây là phiên bản Windows 7 linh hoạt và mạnh mẽ nhất. Ngay cả sau khi phiên bản Windows 8 kế tiếp của nó được phát hành, Windows 7 vẫn được coi là…

Tải Windows 7 Home Premium 32 bit, 64 bit

Đây là gói cài đặt chính thức cho phiên bản Windows 7 Home Premium. Phiên bản này tồn tại trong tùy chọn: Basic và Premium. Phiên bản Home Premium tốt hơn Basic và có ít tính năng liên quan đến kinh doanh hơn phiên bản Professional. Bạn có…
EnglishVietnamese