Windows 7 Home Premium

Windows 7 Home Premium

Tải Windows 7 Home Premium 32 bit, 64 bit

Đây là gói cài đặt chính thức cho phiên bản Windows 7 Home Premium. Phiên bản này tồn tại trong tùy chọn: Basic và Premium. Phiên bản Home Premium tốt hơn Basic và có ít tính năng liên quan đến kinh doanh hơn phiên bản Professional. Bạn có…
EnglishVietnamese