Tiếng anh

Tiếng anh

Bộ tài liệu tiếng Anh giao tiếp cho người mất gốc

Đôi khi vì một lý do nào đó có thể là do môi trường học thiếu trang thiết bị, thiếu giáo viên giỏi hoặc phần lớn do ý thức bản thân nên họ mất gốc tiếng Anh từ nhỏ. Họ luôn cảm thấy thiếu tự tin về kỹ năng anh ngữ của bản thân, đặc biệt là…
EnglishVietnamese